امروز:

7 اسفند 1402 7:13 ب.ظ

همایش ملی نقش اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خلاق در رونق تولید و مهار تورم

محورهای کنفرانس

حاکمیت و رهبری دیجیتال
توسعه منابع انسانی و تجربه کارکنان در تحول دیجیتال
مدل‌های کسب و کار در عصر دیجیتال
بازاریابی دیجیتال و تجربه مشتری دیجیتال بانکداری دیجیتال
تکنولوژی مالی و تحول دیجیتال در خدمات مالی
داده‌های بزرگ و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در عصر دیجیتال
مدیریت گردشگری دیجیتال
مدیریت زنجیره تامین پایدار در عصردیجیتال
نوآوری دیجیتال و اکوسیستم کارآفرینی
سیاست‌گذاری، قانونگذاری و مدیریت نوآوری در کسب وکارهای دیجیتال
اقتصاد دیجیتال
کارآفرینی، راهکارها و موانع
خلاقیت و ایده‌پردازی در کسب و کار
کسب و کار اینترنتی و فضای مجازی پاک
پیوندها و ارتباطات موثر
رضایتمندی مشتری
اشتغال و بهره وري نيروي كار
خلق ارزش و ثروت سرمايه گذاري و تامين مالي
زيرساختها و ساختارها
حكمراني در اقتصاد ديجيتال
توسعه منابع انساني
اطلاع رساني و فرهنگ سازي